Doktor Nauk Matematycznych
    Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Magister Matematyki
    Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techiczny Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
adres:   Katedra Zastosowań Matematyki
ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
tel.   (48) (12) 662 45 73
e-mail:   tbeberok@ar.krakow.pl