Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Ko³³ħtaja w Krakowie
dr Anna Gierzkiewicz