Doktor Nauk Matematycznych
    Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Magister Matematyki
    Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
adres:   Katedra Zastosowań Matematyki
ul. Balicka 253c, pok. 237, 30-198 Kraków
e-mail:   anna.gierzkiewicz(na)urk.edu.pl
ORCID:   0000-0003-2714-6352