Kierownik Katedry:
    prof. dr hab. Marek PTAK
Adres:
    Katedra Zastosowań Matematyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ul. Balicka 253C
30-198 Kraków
Telefon: (+48) (12) 662 40 21
Fax: (+48) (12) 633 11 70
E-mail: kzm@ur.krakow.pl